medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller också skrev Medborgarn så här!

Fråga enligt nedan till Berit Hyllbrant som aldrig blivit besvarad trots upprepade påminnelser.

 

Till Berit Hyllbrant
Från Tonny Svensson
 
Hej Berit!
Vi har ju Skarvnäsbacken som gemensam nämnare, du bor där uppe och jag där nere eller åtminstone mitt företag S&W Media som har kontor i ett hus som du och kommunen känner väl till. Att företaget hamnade i mitt gamla barndomshem var naturligt eftersom jag redan ägde en del i huset och så behövde jag tillgång till bredbandsuppkoppling för mitt andra företags räkning. Du har ju varit med om att enhälligt besluta att vi Helgestabor inklusive din egen dotter inte är värda att få adsl trots att landskabeln går i diket längs hela Helgestavägen. Sen gör landskabeln ett snedsteg och går in i en telebox som sitter på min källarvägg. Fiberkabeln går in i mitt hus men jag kan inte använda den tack vare dig och kollegorna i kommunstyrelsen som kanske lyssnat lite för enörat på en småpåve till it-chef. Den ursprungliga planen var förstås att fiberkabeln skulle fortsätta från mitt hus till Helgesta Kyrkby, läggas på sjöbotten och komma upp hos din dotter på Ådö. Så det kan bli Berit, men det var inte det jag skulle fråga dig om. Bredbandsuppkoppling på landsbygden är ju en stor fråga som vi får återkomma till.
 
Nå, vi har ytterligare något gemensamt och det är att vi båda bor på ett Natura 2000 område, nästan åtminstone. EU:s övergripande miljövårdspolitik grundar sig på ett nätverk av skyddsvärda naturområden. Målet var att ha färdigt nätverket till år 2000 och att hänsyn om naturen ska prägla 2000-talet. Varje land väljer ut sina områden och gör det med utgångspunkt från de listor över livsmiljöer och arter som finns i habitat- och fågeldirektiven. (habitat=livsmiljö). Att jag riktar frågorna till dig lämpar sig väl eftersom du ju kan söka experthjälp från din partikollega Lena Bergman som är aktiv i naturskyddsföreningen. Som du kanske vet är hela Båven inklusive stränder klassat som ett Natura 2000 område. Har ni i kommunstyrelsen eller fullmäktige vid något tillfälle protokollfört frågeställningar där Natura 2000 nämnts eller diskuterats. När och i vilket sammanhang i så fall? Som du vet finns tankar om en hårdexploatering av Hästöområdet. Jag återkommer till rimligheten i projektet och Lottas roll i sammanhanget.
 
Jag nöjer mig tills vidare med att se projektet ur ett Natura 2000 perspektiv. Ett fågelskyddsområde, Norrgårdsholme ligger 800 m från Hästön. Där har fiskgjusar häckat i minst hundra år. Jag har alltid hävdat att människan och fiskgjusen kan leva nära varandra. Om Lottas och den sparkade kommundirektören Rikses planer förverkligas får vi nog ändå vara beredda på att offra fågelskyddsområdet på Norrgårdsholme eller vad tror du Berit. På en direkt fråga till bygg- och miljöchefen Classon bedyrade han och politikerchefen Virsen i ett skriftligt svar till mig att någon markundersökning över Hästöområdet inte finns protokollförd och arkiverad hos kommunen. Vi som är gamla Sparreholmsbor minns mycket väl de provtagningar som utförts och rappoterats om i lokaltidningarna. Förutom de föroreningar som Hans-Erik medgivit finns naturligtvis även andra. Jag tycker mig komma ihåg låga halter av arsenik i bottenslammet. Var det inte därför friskvattenintaget och reningsverket revs och flyttades till Flen.
En del Sparreholmsbor anser att malen leker i Skarvnäs-och Torparviken. Jag kan inte personligen bekräfta detta, kanske någon kan. Det kommer att krävas omfattande
pålningsarbete för de strandnära tomterna. Byggtekniskt är det naturligtvis genomförbart även om bottenslammet rörs om lite grann. Skall vi ta risken att eventuellt hindra malen från att nå sina lekplatser, vad tycker du Berit.
 
mvh Tonny Svensson

 
.