medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrupt byggnadsnämnd!

En ordförande som inte har en egen uppfattning om nånting!

 

Till Björn Berglöv
Från Tonny Svensson
 
Hej Björn!
 
Jag tror att vi lite till mans börjar undra över vad som skall hända med Järnvägshotellet. Man får intrycket att kommunen och ägaren har en gemensam plan som går ut på låta huset förfalla så mycket att det blir legitimt att rivabjörn berglöv det. Dvs samma taktik som låg bakom spelet om Skjortans överlevnad. Nu är ju inte medborgarna delägare av hotellet som i fallet med Skjortan men att kommunens ledning  tillsammans med privata intressenter förefaller ha ett ett finger med i ett mörklagt spel om hotellets framtid står nog  klart. Anders Sohlberg har ju nyligen uttryckt sin oro över hotellets förfall men knappast med någon större emfas och politiska kommentarer har återigen lyst med sin frånvaro i frågan. För Solberg som ofta missuppfattar sin betydelse och sin yrkesroll som allmänhetens hjälpande hand i byggfrågor har det varit mera angeläget att hota mindre inflytelserika fastighetsägare med vitesföreläggande än hotellets ägare. Kommunens trakasserier och böteshot mot en hjälplös åttioårig trött fastighetsägare (som fått rätt i sinImage0001 överklagan till länsstyrelsen) och den slutliga uthängningen och kränkningen av gamlingens livssituation i kuriren var väl ändå inte nödvändig, eller vad tycker du, Björn, det borde nästan vara värt en polisanmälan. Slarviga eller fattiga medborgare skall kanske hållas på mattan så dom kan trampas på. Sakliga objektiva fakta är ju inte kommunens stödpatrull, Mattias Gunnarssons starka sida. Det viktiga var väl ändå att framhålla och betona kommunens felaktiga hantering av böteshoten från Solberg men som vanligt ställer Anders solbergGunnarsson upp när det behövs. Gunnarsson har en stark förkärlek för att överdriva kommunala representanters förträfflighet och samtidigt utelämna fakta som är komprometterande. Gunnarsson är därför mycket omtyckt av politiker och tjänstemän för sin anpassliga talang och frånvaron av undersökande journalistik. Undertecknad gör inte heller anspråk på att bli jämförd med hans journalistiska förmåga utan snarare med sånt som har med civilkurage att göra.
 
Det var nog så en gång att byggnadsnämndens ordförande och Livets Ords representant i kommunstyrelsen Ingemar Virsen planerade att sälja sin fastighet förra sommaren. Sablar tänkte Ingemar, men han sa det inte högt, möjligtvis på tungomålsspråket kanske, vilka slarviga grannar jag har, deras fula hus gör att mitt fina hus blir mindre värt när jag ska sälja det och så får Livets Ord mindre i tionde från mig. Jag får prata med Sohlberg och mäklaren om saken. Vem som kläckte iden förtäljer inte historien men Sohlberg rusar i alla fall genast till grannarna med dom fula husen och viftar med några hemmagjorda böteslappar men grannarna med dom fula husen vill inte betala, åsså får andra reda på vad som hänt, åsså läser Ingemar dikter i ämnet för kommunfullmäktige och tappar humöret fast det sista kanske är en skröna. Sen blev alla tre förlåtna och Solberg kan fortsätta att hota mindre bemedlade medborgare, för ingen i fullmäktige visste om någon hade gjort nåt fel. Fast länsstyrelsen kanske visste, förstås.
 
Jag vill ju så gärna Björn, kunna samtala med er politiker på ett sätt som är normalt i näringslivet och i den privata sfären utan att anlägga ett ironiskt tonfall. Varför svarar inte politiker på tilltal. När jag för två år sedan drabbades av kommunens tjänstemän trodde jag det var ett begränsat missförstånd som snabbt kunde klarläggas bara man fick prata om sakförhållandet. I stället stängdes alla dörrar. Nu har jag förstått att medborgare i allmänhet som ställer frågor till kommunen om missförhållanden betraktas som parias, dvs någon som är rättslös och som ingen önskar samröre med. Tiden har hitintills arbetat för arroganta och maktlystna småpåvar i kommunen fram till nu. Personligen tror jag inte det håller fyra år till. Ny kommunikationsteknik kräver en kontinuerlig, naturlig och fördjupad dialog mellan politiker och medborgare. De potentiella politiker som inte förstår detta har sannolikt en svår period framför sig. Kan du eller någon annan ledamot i nämnden eller möjligtvis din bror oppositionsrådet Anders förklara varför politiker inte svarar på frågor från allmänheten. Jag har trott under en tid att just mina ibland sarkastiska och respektlösa frågor har varit orsaken till uteblivna svar. Så är der naturligtvis inte. Ingen politiker får besvara frågor från någon medborgare utom Lotta och Lars som är ensamma om att intellektuellt kunna formulera intetsägande och ofarliga svar. Skulle alla politiker besvara medborgares frågor efter sin inre övertygelse skulle det sannolikt bli kaos i politikerleden. Lite tuppfäktning i fullmäktige för syns skull är ju nödvändig men mot medborgarna sluts leden och skillnaden mellan kommunisten och brunskjortan blir hårfin.
 
Tillbaka till den grundläggande frågeställningen om Järnvägshotellet och dess framtid. Vad är det för skillnad på den slarvige konsulten och den slarvige åttioåringen. Vem är den värste kålsuparen. Tycker du som företrädare för de mindre bemedlade att dom båda fastighetsägarna skall behandlas olika.
 
Frågan är alltså varför inte nämnden och byggkontoret ansökt om vitesföreläggande mot hotellets ägare men däremot hotat Ingemar Virsens grannar och många andra mindre betydelsefulla medborgare med böter.  Det är min fråga till dig Björn.
 
Vill du bekräfta att du fått detta brev . Osa inom tre veckor.
 
mvh Tonny.
 

 

.