medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 20 mars 2010


Ett korrupt näringsliv!

Och dess främsta företrädare.

 

Till Ingrid Gustavsson chef för utvecklingskontoret

 

Från Tonny Svensson

 

Hej Ingrid!

 

Du har aldrig velat svara på mina frågor Ingrid. Kanske ingrid gustavssonhar det att göra med det brev jag skrev till dig för två år sedan, när jag började undra över hur Flens kommun sköttes. Du hade då lett kommunens näringslivskontakter i tio år och jag var förvånad över svårigheten att bedöma konkreta resultat av ditt arbete. Jag skrev som följer och nu uppdaterar jag brevet.

 

I utvecklingsgrupper brukar man gärna glorifiera sin egen insats, men jag kan inte spåra alltför mycket skrytsamhet hos dig. Beror det månne på en blygsam framtoning eller kan det vara så att ni inte åstadkommit så mycket. Att kommunens utveckling är i symbios med näringslivet kan vi vara överens om. Går det dåligt för företagen går det också dåligt för kommunen. Det beklagliga har varit att kommunen saknat en aktuell översiktsplan. Hur har du kunnat arbeta på ett företagskontor utan en övergripande kommunstrategi för näringslivet. Det är väl ändå inte företagskontoret som skall utforma översiktsplanen, som ju är en demokratisk process, även när det gäller sysselsättningen i kommunen.

 

Jag tror att kommunen står inför ett vägskäl inför framtiden, antingen väljer man den storskaliga vägen eller den småskaliga. Historiskt har vi valt det storskaliga..Vi har gjort oss beroende av företag utan lokal ägarförankring och fått stå där med lång näsa när företagen dragit vidare.Det kritiska begreppet är enligt min mening "företagssamhet" i en vidare mening. Är Sörmlänningar företagsammma? Det vet vi med säkerhet att vi inte är. Vill vi verkligen ändra på detta? Jag tror faktiskt inte det. Inte frivilligt i alla fall. Den här viljan att lägga vårt öde i andras händer har funnits hos oss sen århundraden tillbaka. Det beror förstås på den rika förekomsten av slott i länet. Det var ingen tillfällighet att statarsystemet formellt avvecklades sist just i Sörmland. Det är inte heller någon tillfällighet att folk i de slottstätaste landskapen Sörmland och Skåne är fattigast i landet när det gäller förmögenhet per capita.


Vad är det då för faktorer som skapar företagsamhet. Frihet från förtryck naturligtvis, ett ärligt och sunt bondförnuft, en utvecklad insikt om sig själv och omvärlden och framför allt förmågan att tänka egna tankar utan att påverkas av det destruktiva grupptrycket. Förtrycket har tidigare varit starkt från slottsherrar, fogdar, brukspatroner och disponenter. Förtrycket kommer numera oftast från skatte- och bidragsfinansierade verksamheter styrda av politiker och kommunala tjänstemän. Sörmland har ju alltid varit ett rikt landskap, så sörmlänningen har nog levt ett gott liv trots förtrycket. Detta har gjort honom fördragsam och okritisk. Kanske också lite lat och dum, ointresserad av vad som händer i stora vida världen. Vi har inte heller behövt anstränga oss som smålänningen. Eftersom andra har tänkt åt oss har vi blivit fantasilösa och okunniga. Vad har då detta resulterat i för konsekvenser idag. 


Vi är fattigast i landet, vi uppfyller inte lagens krav på våra förskolor, vi har lägst lärartäthet, vi tillhör dom sämsta när det gäller kunskaperna i grundskolan och gymnasieskolan, vi har lägst antal akademiker, vi har minst antal sökande till universitet och högskolor, vi är sämst på att starta nya företag, vi har minst antal företag med lokal ägarförankring, vi är sämst på att söka patent, vi är mest sjukskrivna, vi är mest förtidspemsionerade och så vidare, vi är dock, tror jag, bäst på konkurser.

 

Vill vi komma ur småskurenheten och bli något annat än den dumme sörmlänningen, så inte fan kommer vi från vårt historiska arv genom att återigen lägga vårt öde i andras händer som du vill. Förstår du inte Ingrid, att all kraft måste läggas på att förändra oss själva. Att locka hit Stockholmsföretag för att lösa våra problem gör oss bara ännu dummare. Företag ska givetvis vara välkomna, men några bidrag och understöd skall jävlar i mig inte betalas ut till etablerade företag. Jag behöver ingen hjälp, men mina barn och deras kompisar  skulle säkert behöva en knuff av kommunen för att våga starta eget. Jag är säker på att du inte har en aning om vilka ungdomar som har en realistisk potentional att sköta ett eget företag med lite stimulans från kommunen. Mina barn har i alla fall inte blivit tillfrågade.


Som du förstår så är jag nog inte så imponerad av företagskontoret trots allt. Jag är rädd för att företagskontoret mest fungerar som en plattform för kvinnliga karriärister. Kan du locka hit några Stockholmsföretag till hösten får du säkert en fjäder i hatten och kan fortsätta ett par år till men det gör varken till eller från. Företag skall etablera sig i Flen utan lock och pock, annars kostar det mer än det smakar. Jag tror inte att du och kommunen förstått hemligheten med att stimulera företagsamhet. Det är inte fråga om att smörja kråset vid lunchbordet tillsammans med presumtiva hitflyttare genom att förgylla levnadsvillkoren i Flen. Det enda sättet för närvarande att få folk att flytta till tätorten tycks ju vara att tvångsförflytta gamlingar från landsbygden.


Nej Ingrid, för att få fart på entreprenörsandan krävs målinriktad utbildning och inte den verklighetsflykt med profilering på sång och dans som Flensskolorna ägnar sig åt. Det som omedelbart måste igång är en total dammsugning av kommunens alla invånare och en kartläggning av dom som har viljan och en realistisk potential för företagsamhet. Det är alltså ett kontinuerligt ihärdigt grovarbete med ständiga kontakter och utvärderingar av folks förmågor och visioner som krävs. Uppriktigt sagt så tror jag inte att du klarar av det jobbet. Som du förstår anser jag att det inte finns någon annan väg än den småskaliga, om Flen ska kunna existera som en självständig kommun. Den primära målsättningen måste vara att stärka medborgarnas självförtroende och förtröstan om att klara sig på egen hand. En målsättning som kommunen motsätter sig genom att agera som man gör gentemot många grupper i kommunen bland annat föräldrarna och barnen i Sigridslundsskolan.Jag ska försöka utveckla mina tankar om den småskaliga kommunen senare.

 

mvh Tonny

 

.