medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 25 maj 2011

 

 

Kommunalråden undergräver demokratin! 

Tycker Nils-Erik Jacobsson!

 

Gruppledare för Färdplan: Arbetsgruppen skola, service och omsorg.

 

Flen lever inte upp till kommunallagen

Flen lever inte upp till kommunallagen. Att skriva motioner ingår i den demokratiska processen. Självklart ingår också att motionen blir behandlad och ...

 

"En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte."

 

 

Nils-Erik Jacobsson! Som kommunanställd.....

....vet du ju hur illa det är med kompetensen!

 

Mer behöver inte sägas, rektorn!

 

 

Tio miljoner ska öka befolkningen

Mycket av kommunens överskott ska användas till åtgärder för att öka befolkningen, ...

 

Vi satsar på ökad byråkrati! 

Kommunledningsförvaltningen har bestämt att överskottet ska trygga byråkratins framtid och våra löner, säger överstebyråkraten Lars Rådh!lars rådh 3

 

 

Vi  gör allt för att lokalbefolkningen inte ska ta över, säger Lars Rådh! Som tur är tillhör inte flenarna de mest självständiga människorna på jorden, så det går nog bra, tilläggar Enskedarn!

 

"Huvuddelen av dessa pengar är avsedda för arbetet med Färdplan Flen för att åstadkomma en långsiktigt positiv utveckling av kommunen."

 

Det kommer att trygga våra (byråkraternas) jobb på lång sikt! Vi är ju inte så kompetenta av naturliga skäl  eftersom vi inte bor i Flen.

 

"Det handlar om projektledning, kommunikation, kompetensutveckling, omvärldsanalys, medborgarundersökning, ortsutveckling med mera. Bland övriga åtgärder föreslås missbruksprojekt, satsning för att motverka ungdomsarbetslöshet och en skolsatsning."

 

Det är mycket som måste styras med en fast mussehand!

 

"2,2 miljoner föreslås användas till kompetensutveckling. Det handlar om kompetenshöjande åtgärder av personalen för att få bättre verksamhetsförutsättningar och stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera personal. Det handlar också om insatser för att förbättra Flens näringslivs möjligheter att klara sin kompetensförsörjning."

 

 

Så, nu förstår du nog, Jacobsson!

 

Vem vill vara inkompetent i dessa dagar! Det är verkligen inte lätt att vara utsocknes strateg och ge goda råd om man tycker att det så jävligt att bo i Flen och att man hellre bor i en annan kommun. Mycken tid går förstås åt att höja kompetensen och skåda i stjärnorna!

 

Har du Jacobsson ansökt om insatser för att förbättra ditt företags möjligheter att klara kompetensförsörjningen?

Nää, inte Medborgarn heller. Det är nog till för dom positivt särbehandlade som inte klarar sig på egen hand.

 

.