medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En oseriös utredare och tubaspelare!

En som brukade slarva bort Medborgarns frågor eller om det var IT-chefen och Lotta Finstorp som ledde frågorna på villovägar.

 

Till Sven-Olof Juvasbastuba
Från Tonny Svensson
 
Hej Sven-Olof!
 
I slutet av oktober 2005 fick du, kulturskolans chef Sven-Olof Juvas i uppdrag av kommunen att göra en förstudie för att utvidga programutbudet på gymnasiet. Uppdraget vidgades till att gälla bland annat fritidsgårdar i syfte att sven oiof juvasbredda kulturlivet i kommunen.
Barn och ungdomar får uttrycka sig genom filmens och medias magiska värld och på det sättet skaffa sig större självförtroende, säger Lotta Finstorp. Jag vill ställa några frågor till dig angående utredningen. Jag brukar ta tillfället i akt vid dessa tillfällen att placera frågorna i ett sorts större sammanhang. Jag tillhör dom som inser att ingen längre förstår sig på statens samlade insatser i samhället. Jag tillhör dessutom dom som inte heller tror att landsting och kommuner har kontroll över sin samlade verksamhet.

Som byggkonsult ser jag paralleller till ett husbygge som skall utföras inom en totalentreprenad. En byggare får en summa pengar och en rambeskrivning av huset byggherren vill ha byggt. Under resans gång finns det obegränsat med tillfällen för byggaren att anpassa kvalitén i bygget efter de pengar man har till förfogande. Många byggkonsulter avstår därför uppdrag i totalentreprenader för att slippa delta i fuskbyggen. Kommunal verksamhet fungerar naturligvis på samma sätt. Ursprungliga budgetar betyder inget vid årets slut. Kan man inte flytta pengar inom den totala ramen så kan man alltid försämra kvalitén. Det är det kommunala "arbetet" i ett nötskal. Jag får rysningar längs ryggraden när begränsade snäva projekt som ditt, utan att sättas in i ett helhetsperspektiv, skall rädda kommunens framtid.
 
För tillfället är det så att den nuvarande kommunledningen saknar verklighetsförankring och förmåga att kavla upp ärmarna och grovarbeta. Man hyllar istället de lata och smarta människornas förhoppningar om arbetsfria inkomster. Den evigt leende madrigalen Lotta Finstorp är besatt av detta och en äckelsöt inställning till skola och kultur. Det är alltså hennes verklighetsfrämmande tankar om skola och kultur du fått "förmånen" att gestalta i din utredning. Jag tror inte för ett ögonblick att du Sven-Olof på egen hand varit så generös i tron på att kulturen skall rädda Flen. Sannolikt finns en tanke för tillfället att politiker i Flen skall kunna gotta sig inom ramen för regeringens kulturella temaår för barn och unga 2007. Att profilera sig som kommunal ambassadör för ungdomskulturen ger säkert ökade möjligheter till allmosor från regeringen när kommunerna bjuds in till regeringens aktiviteter.
 
För mig är kultur i traditionell mening ett självklart inslag i skolans utbildning. En gratisbaserad kommunal musikskola är det nav kring vilket all ungdomskultur skall snurra. Som all annan utbildning skall musik, dans, teater, film, litteratur, bild mm på grundskole- och gymnasienivå vara grundläggande. Eleverna skall lära sig använda verktyg för att fritt kunna utveckla sina förmågor utan pekpinnar från dig och dina kollegor. Jag börjar få en obehaglig känsla av att ungdomskulturen börjar leva sitt eget liv där elevernas frihet att utvecklas beskärs och allt mera skattemedel går till lärarkårens väl och ve. Ett exempel är den klandervärda ensidiga satsningen på amerikanska musikaler eller som du uttrycker det, förutom den positiva uppmärksamhet som dessa uppsättningar genererar betyder verksamheten också mycket för de barn och ungdomar som deltar. Uppenbarligen tycker du att elevernas insatser kommer i andra hand. Jag kan bekräfta detta efter att ha följt uppsättningarna på nära håll. Att luras till att bli stjärna över en natt för att så småningom komma till insikt om sin oförmåga är cyniskt av skolledningen och musiklärarna. Det är knappast troligt att skolan höjer sin status, elevernas medvetenhet och utbildningsnivå genom att utöka antalet kravlösa program utan verklighetsförankring.
 
Som du vet handlar politik om att fördela våra gemensamma resurser. Jag hoppas och tror att åtminstone A2000 vill höja den allmänna bildningsnivån som ju är dokumenterat låg i Flen. Deras kamrater i femman vill ju fortsätta satsa pengar på att låtsas som om bildningsnivån är hög med bla verksamheter som du basar för och socialisterna är allmänt skräckslagna för människor med teoretisk utbildning. Vi kan höja bildningsnivån hos dagens ungdomar endast genom att förbereda dom för högskolestudier. Av tradition förbereder vi istället ungdomarna i Flen för lågavlönade industriarbeten. Du kanske känner till att Sverige är sämst i Europa på att skapa nya tjänstemannaföretag. Hur läget är i Flen känner vi alla till.
 
Uppfinnaren till patentverket:  Heeej, det är Svenne igen! Lotta Finstorp hälsar.
Jag har tänkt på en grej. Uti den stora vida världen, alltså den stora världen utanför Flen där jag bor finns så himla många människor som vill se på film och lära sig filma alltså. Jag tänkte alltså att om man byggde en billig filmstudio med lågt i tak och så, då skulle många flytta till Flen ????? åsså skulle dom betala skatt åsså kan man bygga en ny riktig filmstudio med åtta meter till tak å................så tänkte jag fylla ett  behov av en samordnad fortbildning för skolledare, lärare, fritidsledare, pedagoger och unga filmare som länge funnits.............vad det är? Det vete faan, för det finns ju inte än men det är som en snurra ungefär, fast nä, många snurror blir det.
Men du Svenne, om du googlar lite på "filmstudio" så får du nästan tusen svar, varenda liten håla har en egen filmstudio förstår du.
Tänkte inte på det. Hej då!!
 
Det här är mina frågor till dig Sven-Olof.
Tycker du att det är viktigare att du personligen får en mer betydelsefull roll i kulturskolan genom att satsa på ett filmcentrum än att kommunen satsar på att höja den allmänna bildningsnivån bla genom större lärartäthet? Du känner säkert till att vid ljussättning i en filmstudio krävs ljus uppifrån via en ljusramp. För detta krävs en takhöjd på 6-8 meter. Är tanken att höja yttertaket i den tänkta filmstudion? Jag har följt debatten om Skjortan och förvånats över skolans tystnad i frågan. Den kommunala ledningen har varit besatt av tanken att riva huset till varje pris. Att din utredning är ett nytt skamlöst argument för att riva Skjortan är du förstås medveten om. Tycker skolans personal att Skjortan skall rivas och varför är ni tysta i frågan? Har ni belagts med munkavle av kommunledningen? Eller är skolans personal så makalöst oengagerade att ingen skolpersonal framfört åsikter om husets potentil i media sen Skjortan köptes? På återhörande.
 
Vill du bekräfta att du fått detta brev . Osa inom tre veckor.
 
mvh Tonny.

 

.