medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lör 20 mars 2010


Ett korrupt näringsliv!

Och dess främsta företrädare.

 

Till Ingrid Gustavsson chef för utvecklingskontoret

 

Från Tonny Svensson

 

Hej Ingrid!

 

Du har aldrig velat svara på mina frågor Ingrid. Kanske ingrid gustavssonhar det att göra med det brev jag skrev till dig för två år sedan, när jag började undra över hur Flens kommun sköttes. Du hade då lett kommunens näringslivskontakter i tio år och jag var förvånad över svårigheten att bedöma konkreta resultat av ditt arbete. Jag skrev som följer och nu uppdaterar jag brevet.

 

Fortsättning

 

 

 

En korrupt lokaltidning!

Bekräftar och förstärker Medborgarns bild av murvlarna i Sörmland!

Medborgarn godtar naturligtvis rimliga förklaringar till tidningscensur men inte fascistisk tystnad.

 

 

Kommunal upphandling avbryts efter överklagan

Flens kommun måste omedelbart avbryta upphandlingen för ombyggnaden av Norra Kungsgatan i centrum.

 

 

Trots pressat underhåll sprack fastighetsbudgeten

Tekniska nämnden gick back 7,7 miljoner i fjol.

 

 

Till Webbredaktionen!

Från Tonny Svensson

Meddela mig snarast varför nedanstående kommentar inte kommit in i E-kuriren efter tre timmar!

Mvh Tonny Svensson

 

 

Kommentar i E-kuriren som censurerades bort! Kan man tolka detta på mer än ett sätt? Naturligtvis inte! Korkade överhet!

 

"Det är viktigt att Flens medborgare får veta att den nye tekniske chefen i Flen,  Bength Sandberg är rekryterad från Hifab i Södertälje där  han var arbetskamrat med Ulf Aläng, bror till Bo Aläng, före detta tekniska chefen i Flen. En styrka för tekniska kontoret i Flen med kontinuitet i chefsskapet och synen på upphandling och underhållet av kommunens fastigheter. Eller hur Lena Hagelberg, chef över Bength Sandberg."

 

 

Tydlig korruption mitt i Sörmland!

Ni undrar varför det är som det är med sotdöden. Tydligare kan det inte bli!

 

 

"Sverige är ett litet land som präglas av en informell kultur, vilket gör att gränsen mellan personliga kontakter inom olika nätverk och det som av vissa kan uppfattas korruption eller maktmissbruk ibland blir svår att dra. Under senare år har andelen chefer inom offentlig sektor som utses på politiska meriter (Lars Rådh) ökat och detta har ibland sagts vara ett uttryck för korruption. Det pejorativa uttrycket "sosseadeln" kan ses som ett sätt att beskriva denna informella kultur."

 

 

En spännande match väntar!

Nu får du stå till svars för Alängs alla misstag.

 

bo aläng

clip_image00143142213

roger andersson

Anders solberg

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Tack för din e-post.
Vi har valt att inte publicera kommentaren eftersom den som vi upplever det innehåller undermeningar som inte vi helt kan bedöma.
Med vänlig hälsning

PeO Wärring
Chefredaktör
Eskilstuna-Kuriren

 

 

Hej stackars ansvarig utgivare PeO Wärring! peo wärring

 

Tack för ditt svar! Det måste vara ett helvitte att försvara dina underhuggare såvida du inte själv tillhör de korrupta och det kan jag väl inte tänka mig att du gör. Jag har ingen annan undermening än den att kommentaren kan dubbeltolkas. Hur ska jag eller någon annan medborgare veta om rekryteringen av den nya tekniska chefen i Flen är tillsatt på ett just eller otillbörligt sätt?  Jag ville emellertid bara komplettera Per "spikrakt uppåt för Flen" Edlunds artikel med absolut sanningsenlig information om var Bength Sandberg jobbade tidigare.peredlund Krångligare än så var det inte. När du kontrollerat fakta på måndag ber jag dig om en offentlig ursäkt i din tidning och en ny artikel med min kommentar införd. Eller vill du medverka till att undanhålla värdefull information till medborgarna i Flen. PO skiter kanske i såna häringa frågeställningar men JO och KO är kanske intresserade. Jag är ju ändå prenumerant på E-kuriren. PO kan ju åtminstone få en kopia. Som du vet är det inte första gången E-kuriren försöker stoppa mina kommentarer.

 

Mvh Tonny Svensson

 

 

 

 

 

Fortsättning

 

 

fre 19 mars 2010


En bonnläpp utan gård!

En bonnläpp utan skriftspråk!

 

Till Lotta Jonsson

Från Tonny Svensson

 

Hej Lotta 

 

Jag har velat uppmärksamma fullmäktiges roll i Flen, såsom Dagens Samhälle har gjort mer generellt i sitt nummer inför valet. Jag har riktat en fråga 636:1 till en avgående lotta jonssonordförande, din partivän Stig Karlsson och en fråga 636:2 till Stefan Zunko som presumtiv möjlig kandidat för de kommande åren. Som ersättare för Stig i partitoppen får du naturligtvis plats i kommunstyrelsen men det hindrar inte att du kanske har synpunkter på hur kommunfullmäktige kan vitaliseras.

 

Fortsättning

 

 

 

 

tors 18 mars 2010

 

Familjen socialfascism i Flen!

Stefan Zunko, ansvarig för socialtjänstens kollaps i Flen. Socialfascism i Flen

 

Till Stefan Zunko

Från Tonny Svensson ZUNKO

 

Hej Stefan, det var länge sen sist

 

Jag tror inte du svarade mig en enda gång för drygt ett år sedan. Det kan tyckas vara en bra taktik i ett kortsiktigt perspektiv men som jag ser det är det nog med förlov sagt det dummaste man kan göra om man är politiker. Om du och dina kamrater i socialdemokratiska partiet väljer att inte svara skriftligt på medborgarnas frågor så är det också svar nog för mig.

 

 

Fortsättning 

 

ons 17 mars 2010


Bidragsberoende Bonnläppar!

Grannarna till den bidragsberoende prinsessan på ärten.

 

Till Stig Karlsson

Från Tonny Svensson

 

Hej Stig

Stig Karlsson

Vad kan vara mera passande än att avsluta en period av dialogförsök mellan mig och kommunen med en fråga till avgående ordförande för kommunfullmäktige när en mandatperiod är över. Jag formulerar dialogförsöket som en fråga som jag brukar och räknar väl inte med ett svar från dig. Kanske Lotta är mer verbal. Dagens Samhälle nr 26 sätter fullmäktige i fokus. Varför finns det ingen kommunal demokrati längre Stig.

 

Fortsättning 

 

tis 16 mars 2010

 

En contortionist i fullmäktige!

En ryggradslös cirkuspajas!

 

Till Lena Hagelberg
Från Tonny Svensson
 
Hej Lena!
 
Jag har tidigare bett dig berätta för oss väljare vem du är. Den möjligheten har du haft sen snart två år på kommuclip_image00143142213nens officiella hemsida. Det har du inte gjort, vilket förundrat en del av oss medborgare. Vi brukar tala om ett växande politikerförakt. Vad är hönan och vad är ägget. Personligen tror jag politikernas medborgarförakt kom före medborgarnas politikerförakt. Att inte våga stå upp för sitt personliga mandat som vald politiker kan inte skapa annat än förakt från väljarna.

 

 

Fortsättning 

 

 

 

mån 15 mars 2010


En skenhelig Livets Ordare!

En osannolikt tragisk hycklare!

 

 

 

Till Ingemar Virsen
Från Tonny Svensson
 
Hej Ingemar! 
 
Hur fungerar byggförvaltningen i Flens kommun och vilken kontroll har politikerna i fullmäktige, styrelse och byggnadsnämnd över tjänstemännen, som ofta själva uppträder som politiker likaväl som du och dina kollegor i nämnden ibland uppträder som tjänstemän. "Medborgaren" är angelägen om att försöka förstå och redovisa för allmänheten hur byggärenden hanteras av den lokala myndigheten. Information om rutiner i byggärenden saknas nästan helt på kommunens hemsida. Andra kommuner är inte lika hemlighetsfulla.

 

Fortsättning

 

 

sön 14 mars 2010

 

Korrupt byggnadsinspektör!

Anders Solberg ska sluta på kommunen. Håll tummarna, medborgare!

 

Till Björn Berglöv
Från Tonny Svensson
 
Hej Björn!
 
Jag tror att vi lite till mans börjar undra över vad som skall hända med Järnvägshotellet. Man får intrycket att kommunen och ägaren har en gemensam plan som gårbjörn berglöv ut på låta huset förfalla så mycket att det blir legitimt att riva det. Dvs samma taktik som låg bakom spelet om Skjortans överlevnad. Nu är ju inte medborgarna delägare av hotellet som i fallet med Skjortan men att kommunens ledning  tillsammans med privata intressenter förefaller ha ett ett finger med i ett mörklagt spel om hotellets framtid står nog  klart.

 

Fortsättning

 

 

lör 13 mars 2010


En oseriös utredare och tubaspelare!

En som brukade slarva bort Medborgarns frågor eller om det var IT-chefen och Lotta Finstorp som ledde frågorna på villovägar.

 

Till Sven-Olof Juvas
Från Tonny Svensson
 
Hej Sven-Olof!
 sven oiof juvas
I slutet av oktober 2005 fick du, kulturskolans chef Sven-Olof Juvas i uppdrag av kommunen att göra en förstudie för att utvidga programutbudet på gymnasiet. Uppdraget vidgades till att gälla bland annat fritidsgårdar i syfte att bredda kulturlivet i kommunen.
Barn och ungdomar får uttrycka sig genom filmens och medias magiska värld och på det sättet skaffa sig större självförtroende, säger Lotta Finstorp.

 

Fortsättning

 

 

 

fre 12 mars 2010


Ytterligare en oseriös fråga från förr!

Så oseriös att övriga ledamöter i fullmäktige slapp se Medborgarns fråga.

 

 

Till Stig Karlsson
Från Tonny Svensson
  
Hej Stig!
  Stig Karlsson
Jag har några frågor till dig i egenskap av kommunfullmäktiges ordförande. Kommer du ihåg Stig att du i samband med en utfrågning svarade mig i förbigående att kommunen och medborgarna inte var samma sak. Ordet "kommun" kommer från latinets communis, som betyder gemensam, vilket nog i sin andemening betyder att kommunen och dess medborgare är ett.

 

Fortsättning

 

 

 

tors 11 mars 2010

 


Eller också skrev Medborgarn så här!

Fråga enligt nedan till Berit Hyllbrant som aldrig blivit besvarad trots upprepade påminnelser.

 

Till Berit Hyllbrant
Från Tonny Svensson
 
Hej Berit!
Vi har ju Skarvnäsbacken som gemensam nämnare, du bor där uppe och jag där nere eller åtminstone mitt företag S&W Media som har kontor i ett hus som du och kommunen känner väl till. Att företaget hamnade i mitt gamla barndomshem var naturligt eftersom jag redan ägde en del i huset och så behövde jag tillgång till bredbandsuppkoppling för mitt andra företags räkning. 

 

Fortsättning 

 

 

 

Fortsättning

 

 

.